Jak oceniasz nowy serwis?

Komunikat Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zwraca się z prośbą do osób, którym  od dnia 8 marca 2020 r. upływa ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności o odroczenie kompletowania niezbędnej dokumentacji celem złożenia ich w tut. Zespole do czasu  odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej niż do 60 dni od odwołania niniejszego stanu).

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płońsku informuje, że w dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa, która określa, o ile i w jakich przypadkach przedłużone zostaną orzeczenia oraz karty parkingowe, których ważność skończyła się lub dobiega końcatj. ustawa  z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568)

Nowe przepisy określają, że:

  1. jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upłynęła do 90 dni  (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.)przed wejściem w życie ww. ustawy  (tj. do dnia 8 marca 2020 r.), to zachowuje ono ważność (pod warunkiem złożenia w trakcie ważności tego orzeczenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia) przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności)
  2. jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upływa po wejściu w życie tej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.), to zachowuje ono ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia)
  3. w związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach, także karty parkingowe zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
  4. także karty parkingowe wydane placówkom zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Źródło: PZDSOON_GF

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2020 PCPR.info All right Reserved

stat4u