Jak oceniasz nowy serwis?

Zaproszenie na konferencję profilaktyczną

Organizatorzy powiatowej konferencji „Razem przeciw przemocy” zapraszają pracowników pomocy społecznej i systemu wsparcia rodziny, oświaty, ochrony zdrowia, funkcjonariuszy policji, kuratorów sądowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie poświęcone działaniom i problemom związanym z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Konferencja odbędzie się 17 maja 2019 r. w sali widowiskowej Gostyńskiego Ośrodka Kultury „HUTNIK”. Początek o godz. 10.40

                Program:

  1. 10.40 – rejestracja uczestników
  2. 11.00 – powitanie
  3. 11.05 - Prawna problematyka ochrony praw dzieci przed przemocą wobec aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych — mec. Grzegorz Wrona, dr nauk prawnych, adwokat, konsultant Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Warszawie;
  4. 11.50  - Schemat procedury „Niebieskie karty” – jako narzędzie pomocy rodzinie uwikłanej w zjawisko przemocy w rodzinie – Karol Jasiak, kierownik MGOPS w Gostyniu, pracownik socjalny, pedagog, terapeuta TSR, mediator, trener Treningu Zastępowania Agresji TZA ART, realizator programów dla osób stosujących przemoc;
  5. 12.20  - Cztery sytuacje odbioru dzieci – rekomendacje – Mirosław Sobkowiak, dyrektor PCPR w Gostyniu, specjalista pomocy psychologicznej, certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji i pracy z osobami uwikłanymi w zjawisko przemocy,  terapeuta TSR, mediator, trener Treningu Zastępowania Agresji TZA ART, realizator programów dla osób stosujących przemoc;
  6. 13.00    - Realizacja programów profilaktycznych „Parasolka zaufania” w Gminie Gostyń – Magdalena Rajewska, pełnomocnik Burmistrza Gostynia ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
  7. 13.15 – Zakończenie i poczęstunek dla uczestników konferencji

 

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa (imię, nazwisko, instytucja/organizacja) do 14 maja do godz. 11.00 na mail: pcpr@gostyn.pl

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w konferencji profilaktycznej.

Organizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Miejsko
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu, Urząd Miejski w Gostyniu i Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”.


Źródło: PCPR

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2020 PCPR.info All right Reserved

stat4u