Jak oceniasz nowy serwis?

Wernisaż z atrakcjami

W Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi otwarto (9.04.2019 r.) wystawę twórczości uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie „Świat naszych pasji”. Na gości uczestniczących w wernisażu czekały dodatkowe atrakcje.

              

  Uczestników wernisażu powitała Swietłana Figiel – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie. Wśród nich byli Janusz Sikora – Wicestarosta Gostyński, Eleonora Gościniak Skarbnik Powiatu Gostyńskiego, radni Rady Powiatu Gostyńskiego Sylwia Maćkowiak i Antoni Kuś, radni Rady Gminy Krobia Renata Szulc i Jan Mikołajczak, Zenon Rogala – Przewodniczący Rady Gminy Pępowo, Michał Listwoń - Wiceburmistrz Gmina Krobia, Katarzyna Kmiecik – Rosa – Sekretarz Gminy Pępowo, Marcin Pazdaj – Sekretarz Gminy Poniec, dyrektor i przedstawicielki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej w Pępowie i w Krobi, przedstawicielki Uniwersytetu III Wieku w Krobi, przedstawicielki Domów Dziecka w Bodzewie, przedstawiciele ŚDS w Kąkolewie, ŚDS w Gostyniu, Zespołu Szkół Specjalnych w Bodzewie,  domów pomocy społecznej w Zimnowodzie, Chumiętkach, Chwałkowie i Rogowie, Szkoły Podstawowej w Pudliszkach, Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi, rodziny uczestników ŚDS w Chwałkowie i wielu innych gości.

Otwarciu wystawy prac plastycznych towarzyszyły specjalne atrakcje. Pierwszą z nich była premiera filmu „Nasz dom, nasz świat”. To film o Środowiskowym Domu Samopomocy w Chwałkowie i o jego uczestnikach. Obraz pokazuje codzienne zajęcia w poszczególnych pracowniach terapeutycznych ŚDS w Chwałkowie oraz utrwalone rozmowy z uczestnikami o tym, co dla nich ważne, co ich cieszy i rozwija. Film kończy scena odśpiewania hymnu ŚDS przez jego wszystkich uczestników.

Kolejną atrakcją było inscenizacja przygotowana wspólnie przez uczestników i terapeutów ŚDS w Chwałkowie. Były występy taneczne i scenki obrazujące wartości ważne dla uczestników ŚDS w Chwałkowie, takie jak przyjaźń, poczucie bezpieczeństwa, pomoc, aktywność, sukces, twórczość, empatia, satysfakcja, miłość, tolerancja, integracja i wiedza. Spektakl zakończyło wspólne odśpiewanie piosenki „Choć pomaluj mój świat” przez uczestników i terapeutów ŚDS w Chwałkowie. W wspólne śpiewanie włączyli się też widzowie.

Film i występ artystyczny zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Przed otwarciem wystawy kierownik Swietłana Figiel podkreślała: - „To pierwsza na tak szeroką skalę w czternastoletniej historii ŚDS w Chwałkowie prezentacja prac uczestników naszej placówki. Odkrywa ona i pokazuje jak wiele talentów i pasji drzemie w każdym człowieku. Naszym zadaniem jest je odkrywać i rozwijać.”

Oficjalnego otwarcia wystawy „Świat naszych pasji” dokonał Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, który dodał: -„Dziękuję Państwu za czternaście lat pracy, za to, że urzeczywistniacie marzenia swoich podopiecznych, za sukcesy, które wspólnie odnosicie i za to, że uczycie zauważać innych potrzebujących ludzi.”

Uczestnicy wernisażu obejrzeli prace, ciekawe, różnorodne artystycznie i inspirujące. Oglądający prace skorzystali też okazji, by porozmawiać z autorami poszczególnych prac.

Wystawę można oglądać w holu GCKiR w Krobi.

Wystawę „Świat naszych pasji” i wernisaż zorganizowały: Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie i Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi. Wsparcia udzieliło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.


Źródło: PCPR

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2020 PCPR.info All right Reserved

stat4u