Jak oceniasz nowy serwis?

Łatwiejsze orzekanie o niepełnosprawności w czasach epidemii

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, w związku z licznymi pytaniami osób niepełnosprawnych i ich opiekunów o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności, informuje, że z uwagi na panującą epidemię covid-19 przygotowano kilka ułatwień dla zespołów wydających orzeczenia. Są to następujące modyfikacje:

  1. Wniosek o wydanie orzeczenia, oprócz podstawowych danych powinien zawierać także numer telefonu lub adres e-mail. Zawiadomienie o terminie rozpatrzenia wniosku będzie można otrzymać telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
  2. Lekarz, przewodniczący składu orzekającego, będzie mógł sporządzić ocenę stanu zdrowia osoby orzekanej bez przeprowadzenia bezpośredniego badania, o ile uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą. Dodatkowo nie ma konieczności przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożność stawienia się na badania.

  1. Przewodniczącym składu orzekającego jest lekarz specjalista lub lekarz posiadający specjalizację co najmniej I stopnia, w szczególności w następujących dziedzinach: chorobach wewnętrznych, pediatrii, ortopedii i  traumatologii narządu ruchu, neurologii, psychiatrii, okulistyce czy otolaryngologii.
  2. Zaświadczenie uprawniające do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności członkowi powiatowego zespołu, którego ważność upływa od 8 marca tego roku zachowa ważność do 90 dni od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego zaświadczenia.

Dodatkowo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało poradnik, jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności: https://www.gov.pl/web/rodzina/orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-w-czasie-koronawirusa--krok-po-kroku


Źródło: PCPR

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2020 PCPR.info All right Reserved

stat4u