Jak oceniasz nowy serwis?

Będą środki dla osób niepełnoprawnych

Obradowała Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim. Skupia ona reprezentantów organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych oraz reprezentantów samorządów gminnych i powiatowych. W jej skład wchodzą: Przewodnicząca Swietłana Figiel oraz członkowie: Katarzyna Fechner, Anna Krzyżostaniak, Beata Kasperczak i Grzegorz Marszałek. W zebraniu Rady, drugim już w tym roku, uczestniczyli też zaproszeni przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu: Natalia Hajnsz i Mirosław Sobkowiak.

Rada zapoznała się z propozycją podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych przekazanych Powiatowi Gostyńskiemu na realizację zadań dla osób z niepełnosprawnością. Projekt podziału środków na realizacje zadań w 2019 r. wypracowały wspólnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu – instytucje realizujące na szczeblu powiatowym zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Rada po dyskusji zaopiniowała pozytywnie projekt. Podkreśliła też, że środki przekazane przez PFRON są, tak jak w latach poprzednich, niewystarczające w stosunku do stwierdzonych potrzeb.


Źródło: PCPR

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2020 PCPR.info All right Reserved

stat4u