Jak oceniasz nowy serwis?

UWAGA STUDENCI!

UWAGA STUDENCI !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie - Realizator pilotażowego programu pn: „Aktywny samorząd” z dniem 23 września 2019 roku rozpoczyna nabór wniosków na Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Jednocześnie informujemy,  że po raz pierwszy można składać wnioski w systemie przygotowanym przez PFRON SOWSystem Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON, dostępnym pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/.  Zapraszamy studentów, słuchaczy kolegium i uczniów szkół policealnych do uzyskania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie EPUAP i złożenia wniosku w formie elektronicznej do dnia 10 października 2019 roku (ostateczny termin przyjmowania wniosków).


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2020 PCPR.info All right Reserved

stat4u