Jak oceniasz nowy serwis?

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Projekt – Rozwój - Zatrudnienie”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie

„Projekt – Rozwój - Zatrudnienie”

Pragniemy poinformować, iż Stowarzyszenie PROREW, mające bogate doświadczenie w realizacji projektów, na obszarze województwa łódzkiego rozpoczyna realizację projektu pn. „Projekt – rozwój – zatrudnienie”.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w terminie do 31.10.2019.

Działania w ramach niniejszego projektu skierowane są do osób, które:

 • ukończyły 18 lat,
 • zamieszkują na terenie woj. łódzkiego,
 • są bierne zawodowo  [dla nie pracujących,osób będącychna urlopie wychowawczym z tytułuopiekinad dzieckiem w okresie, który nie mieści się  w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego,  uczących się (studenci studiówwieczorowych i  zaocznych)]

·         bezrobotne, którym został określony III profil pomocy,

·         są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznymw tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby z niepełnosprawnością (o stopniu znacznym/umiarkowanym lub z niepełnosprawnością sprzężoną i/lub z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby niepełnosprawne intelektualnie i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi), osoby korzystające z pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020,

Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie w postaci:

 • diagnozy potrzeb  w raz z opracowaniem IŚR,
 • treningów kompetencji społecznych,
 • jobcoachingu, poradnictwa prawnego i psychologicznego,
 • otwartego pakietu szkoleń zawodowych,
 • 4-miesięcznych staży zawodowych,
 • stypendiów szkoleniowych (6,64 za każdą godzinę szkolenia śr. 100 h)  oraz stażowych (997,40 zł netto)

oraz

 • ubezpieczenia zdrowotnego z pierwszym dniem uczestnictwa w projekcie dla osób biernych zawodowo
 • zwrotów kosztów dojazdów dla 50 % Uczestników,
 • materiały szkoleniowe,

·         catering na zajęciach grupowych i szkoleniach.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z:

Mastalerz Izabela, Tel.: 577 353 252

e-mail: prz@stowarzyszenieprorew.pl

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2020 PCPR.info All right Reserved

stat4u