Jak oceniasz nowy serwis?

Rekrutacja do projektu "Lepsza przyszłość"

Informujemy o prowadzonej przez Fundację Znajdź Pomoc oraz Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. rekrutacji do projektu "Lepsza Przyszłość". Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących tereny wiejskie (degurba3). Szczególnie poszukiwane są osoby bierne zawodowo legitymujące się orzeczeniem o:

znacznym stopniu niepełnosprawności

lub

niepełnosprawnościami: sprzężonymi (2 przyczyny niepełnosprawności lub więcej/każdy stopień) oraz intelektualnymi (każdy stopień).

W ramach projektu  przewidziana jest realizacja następujących działań.

  1. staże zawodowe oraz stypendium stażowe,
  2. szkolenia i kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
  3. indywidualne pośrednictwo pracy,
  4. indywidualne poradnictwo zawodowe,
  5. indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów uczestników przygotowaną przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów,
  6. indywidualne wsparcie psychologiczne, w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
  7. poradnictwo psychospołeczne, obywatelskie i prawne.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną rekrutacja prowadzona jest telefonicznie, a ewentualne sygnowanie dokumentów rekrutacyjnych nastąpi po ustabilizowaniu się sytuacji na terenie kraju.

Poniżej materiały promocyjne (ulotka/plakat).

Szczegółowe informacje udzielane są przez P. Dominika Durmę pod numerem telefonu 881691910 lub drogą mailową dominik.durma@gmail.com


lepsza-przyszlosc-____dzkie-ulotka-zp-a5-mar2020 (1).jpg


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u