Jak oceniasz nowy serwis?

Program Aktywny samorząd w 2019 roku

logo PFRONlogo Aktywny samorząd

Aktywny samorząd” w 2019 roku

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w związku z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II.

       W 2019 roku pilotażowy program „Aktywny samorząd” obejmuje następujące formy wsparcia:

          

Moduł I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza migowego);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

Obszar B – likwidacja barier w dostępnie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności , z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , z dysfunkcją narządu wzroku);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności- do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności- do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności- do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności); 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znaczymy stopniem niepełnosprawności , z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką , (pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczących się w:

- szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie,

- w szkole policealnej,

- w kolegium,

- osoby, które otworzyły przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków w 2019 roku :

Moduł I

I termin składania wniosków od 01.04.2019 roku do 31.05.2019 roku.

Wnioski złożone w/w terminie będą rozpatrywane w czerwcu, podpisanie umów nastąpi  w miesiącach czerwiec-lipiec.

II termin składania wniosków od 01.06.2019 roku do 31.08.2019 roku.

Wnioski złożone w/w terminie będą rozpatrywane w październiku, podpisanie umów nastąpi w miesiącach listopad- grudzień.

 

Moduł II

I termin składania wniosków od 13.03.2019 roku do 31.03.2019 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

Wnioski złożone w/w terminie będą rozpatrywane w kwietniu, podpisanie umów nastąpi w miesiącach kwiecień – maj.

II terminskładania wniosków od 02.09.2019 roku do 10.10.2019 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

Wnioski złożone w/w terminiebędąrozpatrywane w październiku, podpisanie umów nastąpi w miesiącach listopad-grudzień.                   

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie ul. Ludwika Waryńskiego 15 lub telefonicznie: 62 783 19 95, a także poprzez stronę internetową  www.pfron.org.pl w linku https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/

Poniżej wniosek na Moduł II

Wniosek Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.(dok. pdf 896 KB)

 

 

                                                                      


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2020 PCPR.info All right Reserved

stat4u