Jak oceniasz nowy serwis?

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plakaty, ulotki

Projekt Centrum Usług Środowiskowych- „Razem łatwiej”

Wieruszów 01.07.2020r.

PCPR.271.5.2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w związku z zapytaniem o cenę wykonania i dostarczenie 100 sztuk plakatów oraz 700 sztuk ulotek w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, że wpłynęło 29 ofert, w tym jedna po terminie. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, spełniającą wymogi formalne tj. ofertę firmy ON Studio Sp. z o.o. ul. Kanta 17 lok. 16, 10-691 Olsztyn,  która zaoferowała wykonanie w/w usługi  za kwotę 417,12 zł brutto.

Z poważaniem

Elżbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u