Jak oceniasz nowy serwis?

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZEGO REFERENTA –KOORDYNATORA PROJEKTU „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZEGO REFERENTA –KOORDYNATORA PROJEKTU

„ Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

 

Informujemy , że w wyniku wstępnej selekcji  na stanowisko urzędnicze Starszego referenta-Koordynatora projektu „ Centrum Usług Społecznych
w powiecie wieruszowskim”  do następnego etapu zakwalifikowały się  następujące kandydatki spełniające wymagania formalne określone
w ogłoszeniu.

Lp. Imię i nazwisko                                             Miejsce zamieszkania

1.  Królik Katarzyna                                              Wieruszów

2.  Anna Konarkowska                                        Czastary

3. Anna Hojka – Głąb                                           Kluski

 

Informujemy ponadto, że rozmowa kwalifikacyjna tj. II etap naboru odbędzie się 25  kwietnia 2019 roku w siedzibie PCPR o godz.  10.00.

Wieruszów, 23 kwietnia  2019 roku        

Poniżej lista kandydatów:     

LISTA KANDYDATÓW.pdf


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2020 PCPR.info All right Reserved

stat4u