Jak oceniasz nowy serwis?

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA – KOORDYNATORA PROJEKTU „ CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM ’’ w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE W WYMIARZE 1,0 ETATU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA – KOORDYNATORA PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM ’’ w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE W WYMIARZE 1,0 ETATU.

Informujemy ,że w wyniku naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Hojka Głąb  zam. Kluski

                                                               Uzasadnienie:

Pani Anna Hojka - Głąb posiada wykształcenie wyższe ( wykształcenie magisterskie na kierunku socjologia oraz jest na I roku studiów magisterskich na Uniwersytecie opolskim, kierunek praca socjalna ). Spełnia wszystkie wymagania formalne. Posiada  doświadczenie zawodowe na różnych stanowiskach pracy.  Posiada umiejętności w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz poruszania się po Internecie. 

Osoby  dokonujące naboru uznały, iż Pani  Anna Hojka - Głąb jest odpowiednim kandydatem na stanowisko starszego referenta – koordynatora projektu „ Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”.

Zaplanowano zatrudnienie  z dniem 6 maja 2019 roku.

Wieruszów, 25.04.2019r.

Kierownik PCPR w Wieruszowie

Elżbieta Ochocka

Poniżej informacja o wynikach naboru:

Informacja o wynikach naboru.pdf


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2020 PCPR.info All right Reserved

stat4u