Jak oceniasz nowy serwis?

Informator

INFORMATOR DOTYCZĄCY PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU PŁOŃSKIEGO W ROKU 2019

LP.

Instytucja

Adres instytucji

Oferta pomocy

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                     w Płońsku

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14

09-100 Płońsk

tel. 23 662 75 49

e-mail: pcprplonsk1@wp.pl

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie,  indywidualne poradnictwo dla osób skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego  w Płońsku z art. 207 kk

2.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   w Płońsku

ul. Pułtuska 39,

09-100 Płońsk,

tel. 23 662 42 01

e-mail: gops@ugplonsk.pl

Pomoc psychologa zatrudnionego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Raciążu

 

ul. 11 Listopada 20,

09-140 Raciąż

tel. 23 679 10 51

e-mail: gops_raciaz@op.pl

Działania informacyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,  indywidualne poradnictwo  udzielane przez pracowników socjalnych  i członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przekazywanie broszur i udzielanie informacji na temat form pomocy dostępnych poza gminą

4.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu

ul. Kilińskiego 21

09-140 Raciąż

tel. 23 679 20 07

       23 652 74 77

e-mail:

mops_raciaz@poczta.onet.pl

Działania interwencyjno- edukacyjne  w ramach  prac Zespołu Interdyscyplinarnego. W siedzibie MOPS działa Punkt wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin. Punkt czynny w każdą środę  w godzinach: 13:00 – 18:00.

5.

Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Płońsku

 ul. Kolbego 9,

09-100 Płońsk,

tel. 23 662 30 90

e-mail:ppirpa@plonsk.pl

Działania interwencyjno - edukacyjne                         w ramach pracy grup roboczych.

6.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie

 

ul. Warszawska 9A

09-130 Baboszewo

tel. 23 661 10 91

e-mail: gopsbaboszewo@wp.pl

Działania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach pracy socjalnej oraz oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego.

7.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej    w Sochocinie

 

 

ul. Guzikarzy 9,

09-110 Sochocin,

tel. 23 661 63 30

e-mail: gops@sochocin.pl

Punkt Informacyjno -Konsultacyjny w ramach którego pomocy udzielają:

1. Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień;

2.  Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy, rodzinie,  pedagog, profilaktyk, facylitator (prowadzący) polski  model dla sprawców przemocy wg modelu Duluth,  specjalista z zakresu pracy ze sprawcą przemocy  w rodzinie według standardów europejskich, specjalista psychoterapii uzależnień.

8.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   w Nowym Mieście

ul. Apteczna 8,

09-120 Nowe Miasto

tel. 23 661 49 55

e-mail:gopsnm@vp.pl

Pomoc specjalisty terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Specjalista terapii uzależnień przyjmuje w środy w godzinach: 13:30 – 18:00

9.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku n/Wisłą

ul. Wł. Jagiełły 16,

09 – 150 Czerwińsk n/Wisłą

tel.  24 231 58 71

e-mail: gops@czerwinsk.pl

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla osób dotkniętych alkoholem                     i przemocą.

10.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu

 

Joniec 29,

09-131 Joniec

tel. 23 661 64 30

      23 661 60 17

e-mail: gopswjoncu@wp.pl   

Punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób zagrożonych alkoholizmem oraz przemocą w rodzinie. Punkt czynny w każdą środę  w godz. 12:00 – 18:00.

11.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie

 

Naruszewo 19 A

09 – 152 Naruszewo

tel. 23 663 10 51

23  663 12 47

email:gopsnaruszewo@wp.pl

1.Działania interwencyjno – edukacyjne w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych

2. Pomoc terapeuty do spraw uzależnień zatrudnionego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Naruszewie.

12.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni

Dzierzążnia

09- 164 Dzierzążnia

tel. 23 661 59 04

e-mail: gops@dzierzaznia.pl

Działania informacyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, indywidualne poradnictwo udzielane przez pracowników socjalnych i członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Przekazywanie broszur i udzielanie informacji na temat form pomocy dostępnych poza gminą. Pomoc specjalisty terapii uzależnień po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.


Źródło: PCPR_AG

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2020 PCPR.info All right Reserved

stat4u